Service Order Hub

Systemet för ert nordiska servicebehov.

Lösningar

Vad är Service Order Hub?

Serviceorderhubben är det enda systemet, som ni behöver för att hantera service, transporter, RMA och swaphantering.

Genom att koppla ihop hela kedjan från producent till slutkund hanterar ni hela flödet i samma system. Systemet kan integreras i er existerande lösning via ett API samtidigt eller användas fristående. Ni och era kunder har full kontroll oavsett serviceleverantör. Redan nu är nordens största leveratör av service för hemelektronik ansluten. Vi anluter fler brancher fortlöpande för att täcka all service.

Lösningar

Skräddarsydd design för återförsäljare, verkstäder och försäkringsbolag m.m.

Användarvänlig serviceorderbokning för er personal och era kunder i ert företags utseende. Kunden får känslan av att vara på er sida.

Flertalet verkstäder med kompletterande kompetenser.

Fördela serviceflödet beroende på produkt. Ärendet går enbart till de verkstäder, som har kompetensen eller certiferingen för att utföra reparationen. Ytterliggare servicekriterier kan anges om inte system skall välja bästa alternativet automatiskt.

Kontrolltorn för er helpdesk

Se alla serviceordrar på en plats. Sök i alla fällt, hitta senaste informationen om ett ärende. Ställ frågor direkt till tekniker och få svar. Den enda platsen ni behöver för att kommunicera med alla serviceleverantörer, återförsäljare, kan få statistik både visualiserat eller i ett format för egen behandling.

Transportbokning som tjänst

Partners kan boka transporter för ett lågt pris. Automatisk bokning och integration av transporttjänst. Fullständig information om statusar på pågående transporter.

Integration genom API

Alla led i servicekedjan erbjuds industristandard API för automatiskt utbyte av data mellan systemen. Genom API erbjuds livedata om aktiviten mellan parterna.

Utökade tjänster (SWAP, RMA, On-site) kan läggas till

Systemet är superflexibelt. Vi kan lägga till de tjänster som efterfrågas eller som kunderna önskar för att leverera den skräddasydda lösningen för era behov.

Förtroende från de stora företagen

Vi löser era problem

Nordisk reparations- och servicelösning.

Våra verkstäder har nordisk täckning från start, så ni behöver inte skriva egna servicekontrakt.

Beprövat koncept.

Genom att lyssna på återförsäljare, tillverkare och slutkunder fick vi behoven för detta system, som använts i flera år men som nu gjorts tillgängligt för er.

Ert egna utseende på lösningen

Vi lägger till era designregler och logos på slutkundssidor och e-post, så ni slipper utveckla detta själva.

Assistans med automatisk integration

Våra utvecklare bistår med support för automatisk integration om inte dokumentationen räcker till. Vid behov kan vi driva integrationsprojektet.

Låga kostnader

Genom att använda serviceorderhubben kan ni spara pengar på er servicehantering, kontakta vår säljavdelning för mer information.

Molnbaserad teknik utan begränsningar

Vår lösning är helt molnbaserad som växer efter era behov. Vi har inga begränsningar på er data utan kan hantera hela ert informationsbehov. All teknik är baserad på industriell standard för mjukvara.

Vill ni veta vad Serviceorderhubben
kan göra för er?

Boka ett möte